Dobrodošli

V trinajsto leto delovanja se podaja Tercet DOMIMA z Jasmino. 40 skladb na CD-jih in kasetah je plod našega dela, veliko nastopov ob razlicnih priložnostih, v nas pa veliko energije in velika zakladnica narodnih in ponarodelih pesmi.

V letošnjem letu je z odhodom Dorice Škoberne svoj glas dodala Dušanka Pešak. Zven Terceta bo gotovo drugacen, toda v naših srcih bo zvenela še vedno pesem pristna, domaca, kozjanska.

Ženski vokalni Tercet DOMIMA izhaja iz Kozjanskega, vzhodnega dela Slovenije. Pevke nadaljujejo tradicijo ljudskih pevk na deželi, zraven pa proucujejo in pojejo tudi manj znane in pozabljene pesmi. Nastopajo v praznicni kozjanski noši ter v takšni za vsakdanjo rabo.

Za njihovo petje je znacilno slovensko troglasje, pri cemer ima vsaka svojo znacilno barvo glasu.

Tercet DOMIMA sestavljajo:

  • Martina Zapušek (prvi glas)
  • Mimica Rezec (drugi glas)
  • Dušanka Pešak (tretji glas)
  • Jasmina Levicar (citre)

DOMIMA spada med tiste male pevske skupine, ki s svojim srcnim prepevanjem vzbujajo smisel za domace pesmi in vabijo k petju vse, zlasti tudi mlade, ki bi radi peli domace pesmi, pa jih nihce, ne dom ne šola, nista k temu navajala. Zaradi sprememb v nacinu življenja so se namrec nekatere pesmi na podeželju izgubile, zlasti takšne, ki so bile vezane na staro svetne praznike in ljudske šege. Zato pevke zbirajo ljudsko blago tudi pri starejših pevcih v kozjanskih hribih in globacah.

»Mili moj kozjanski kraj, vidim te kot prej nekdaj, sredi polja in ravan Bohorja osojna stran!«